Dizim her ağrıdığında önemli bir sorun var mıdır?

Gün içinde yaptığımız zorlayıcı hareketlere, yaşımımıza ve spor gibi alışkanlıklarımıza bağlı diz ağrıları olabilir. Eğer diz ağrılarımız fazla değilse ve düşme-çarpma gibi travmatik bir olay sonucu gelişmedi ise hemen telaşlanmamak gerekir. İnsanda yaşına ve bacak adale gücüne göre gün içi zorlanmalarda geçici diz ağrıları olabilir.